Aktualności

30.05.2016 Nowa strona internetowa

Od dnia 30.05.2016 roku została wprowadzona nowa wersja strony natech.pl


20.12.20016 przyszlosc-kas-line-informacje-z-postepu-prac-nad-nowymi-przepisami Źródło: www. novitus.pl Autor: NOVITUS

Przedstawione informacje są najbardziej pewne i nie podlegające już dalszym modyfikacjom, jednak nie można wykluczyć, że pojawią się jakieś drobne zmiany przedstawionych założeń. Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem.

Budowa kasy i obsługa, aspekty konstrukcyjne

Nowe, onlineowe kasy fiskalne nadal będą kasami sprzętowymi. Na początku prac nad rozporządzeniem pojawiały się pomysły, aby była to "kasa softwareowa".
Kasy fiskalne będą miały nadal pamięć fiskalną a jej pojemność to 1830 raportów dobowych. Pamięć fiskalna będzie mogła być wymieniana po jej zapełnieniu. Będzie to jednak inna dużo większa pamięć gdyż oprócz raportów dobowych musi pomieścić jeszcze wiele innych zapisów np. zdarzenia występujące na kasie.
Kasa będzie posiadać układy szyfrujące i przechowujące klucze prywatne kasy służące do podpisywania danych transmitowanych do Repozytorium oraz wydruków.
Kasy będą musiały mieć funkcję aktualizacji oprogramowania. Wystarczy, że producent przeprowadzi homologację nowszej wersji programu i umieści nową wersję na serwerze a kasa będzie mogła pobrać ten program i przeprowadzić proces aktualizacji.
Każda kasa będzie obowiązkowo mieć możliwość współpracy z terminalem płatniczym. Komunikacja odbywać się będzie według ustalonego, wspólnego dla wszystkich kas i terminali protokołu komunikacyjnego.
Rozporządzenie dokładnie określi również warunki techniczne dla kas specjalizowanych: dla taksówek, sprzedaży automatycznej, bileterek.
Pamięć fiskalna i dane rejestrowane przez urządzenie
Nowością w kasie będzie "pamięć chroniona" - w niej będą się zapisywały w postaci elektronicznej wszystkie wydruki wydawane przez kasę. Nie będzie to pamięć - jak obecnie - dostępna dla użytkownika, nie będzie on mógł jej wyjąć z urządzenia. Będzie można ją odczytać za pomocą programu komputerowego. Pamięć ta będzie podlegać wymianie wraz z wymianą pamięci fiskalnej.
W katalogu zdarzeń kasy będą rejestrowany m.in. zmiany stawek podatku, zmiana czasu, zmiana waluty ewidencyjnej, zerowania pamięci operacyjnej, błędy weryfikacji danych, włączenia i wyłączenia trybu serwisowego w kasie, wykonanie obowiązkowego przeglądu serwisowego, itp.
Oprócz rejestracji sprzedaży towarów i usług na paragonach fiskalnych kasy będą rejestrować również przyjęcia oraz rozliczenia zaliczek.
Nie będą jednak rejestrowane na kasie zwroty towarów oraz reklamacje - Ministerstwo Finansów wycofało się z tego pomysłu.
Opisy drukowanych na paragonie towarów (usług) będą mogły zawierać kodu kreskowe lub 2D
Nowe kasy będą mogły drukować raporty okresowe, miesięczne i rozliczeniowe w postaci skróconej (podsumowanie) również jako fiskalne.
Wszystkie zarejestrowane w pamięci fiskalnej zdarzenia będą drukowane na fiskalnym raporcie zdarzeń.

Komunikacja i łączność

Każda kasa będzie musiała komunikować się z repozytorium (serwerem Ministerstwa Finansów) i zgodnie z ustalonym harmonogramem przekazywać do niego żądane dane - zazwyczaj będą to paragony, raporty dobowe i zdarzenia zarejestrowane na kasie od ostatniego połączenia z repozytorium.
Komunikacja kas z repozytorium odbywać się będzie poprzez dowolne łącze internetowe: przewodowe Ethernet, WiFi, GSM.

Fiskalizacja i obsługa serwisowa

Za pomocą kasy serwisant będzie dokonywał zgłoszenia podatnika do urzędu skarbowego (tzw. pre-fiskalizacjia) przekazując wszystkie dane podatnika. W wyniku tego zgłoszenia z repozytorium zostanie przesłany do kasy numer ewidencyjny. Pre-fiskalizacja będzie musiała odbyć się w trybie online, czyli z połączeniem przez internet z repozytorium. Przyznany numer ewidencyjny konieczny będzie do przeprowadzenia faktycznej fiskalizacji kasy, czyli (jak obecnie) uruchomienia pamięci fiskalnej.
(aktualizacja 28.12.2016 - w ostatniej wersji projektu pre-fiskalizacja została wyeliminowana. Fiskalizacja będzie w trybie on-line, z równoczesnym przesłaniem "zgłoszenia" oraz pozyskaniem numeru ewidencyjnego dla kasy z repozytorium). Przegląd ustawowy kasy musi być wykonany "lokalnie" z obowiązkowym włączeniem trybu serwisowego w kasie - kasa raportuje to do repozytorium i w raporcie zdarzeń. Włączenie trybu serwisowego musi wiązać się ze zdjęciem plomby serwisowej. Również w trybie serwisowym należy wykonać fiskalizację kasy, konfigurację połączenia z repozytorium, zmianę czasu więcej nić 2 godziny, wyprowadzenie kasy ze stanu błędu (poza takimi, które kasa sama potrafi "naprawić").

E-paragony

Każda kasa będzie miała mechanizm drukujący a wydruk każdego paragonu będzie zawsze obowiązkowy. eParagon, czyli przekazanie klientowi elektronicznej postaci paragonu będzie dodatkową możliwością każdej kasy fiskalnej. Każdy nabywca będzie mógł zarejestrować na specjalnej stronie internetowej swój adres e-mail i otrzyma do niego identyfikator w postaci kodu cyfrowego (kreskowego). Może również podać identyfikator swojej karty kredytowej. Przekazując sprzedawcy swój „kod nabywcy” podczas zakupów lub przy płatności kartą jej identyfikator jest przekazywany do kasy. Na podstawie tych danych kasa pobiera z serwera adres email nabywcy i przesyła na niego paragon w postaci elektronicznej.


15.03.2016 Posnet Ergo - nowa kasa w ofercie!

Do oferty trafiła nowa kasa fiskalna - Ergo. To ergonomiczna kasa fiskalna będąca perfekcyjnym połączeniem najbardziej istotnych właściwości kas oraz dotychczasowego doświadczenia w ich tworzeniu. To sprawdzone rozwiązania, niezwykła wytrzymałość oraz bogata funkcjonalność zamknięte w kompaktowej obudowie. Główną zaletą kasy jest jej modułowość, dająca użytkownikowi możliwość rozbudowy na każdym etapie prowadzenia działalności. Ergo to urządzenie bogate funkcjonalnie. Może działać samodzielnie, jak również stanowić element systemu kasowego. Z kasą współpracują wszystkie niezbędne urządzenia, a w wersji rozszerzonej kasa posiada także tunelowanie portów COM oraz dodatkowe interfejsy komunikacji bezprzewodowej: WiFi, Bluetooth lub modem 3G.

06.08.2014 Zakup, instalacja, odliczenie urządzeń fiskalnych

Zakup kasy fiskalnej kilka dni (tygodni) wcześniej pozwoli na ćwiczenie „trybie niefiskalnym”, aby po „ufiskalnieniu” sprawnie obsługiwać urządzenie i nie popełniać błędów podczas obsługi. O planowanej fiskalizacji kasy zawiadamiamy urząd skarbowy najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem ewidencji na kasie fiskalnej. W zgłoszeniu (druk z Urzędu Skarbowego, dostępny u nas na miejscu) zawieramy informację o dniu rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej, ilość i adresy, pod którymi będą użytkowane. Od ilości zgłoszonych kas, zależeć będzie ilość kas uruchamiana w kolejnych miesiącach. Ważne jest, by w zgłoszeniu od razu podać docelową ilość kas rejestrujących, ponieważ tylko w odniesieniu do tych kas przysługiwać będzie ulga w wysokości 90% ceny zakupu netto (bez podatku VAT), nie więcej niż 700 zł. Nie musimy rozpoczynać ewidencjonowania od razu przy użyciu wszystkich kas rejestrujących. możemy je wprowadzać stopniowo, np. mamy do wprowadzenia 10 urządzeń, zgłaszamy w US ten fakt i w pierwszym miesiącu uruchamiamy 2 urządzenia, w następnym miesiącu następne 2 itd. Ilość wprowadzanych urządzeń w kolejnych miesiącach nie może być mniejsza, niż ilość urządzeń wprowadzona w pierwszym miesiącu Przynajmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem (zawartym w zgłoszeniu), kasę należy „zafiskalizować”, czyli zainicjować moduł fiskalny. Można to zrobić wcześniej, lecz nigdy później. Taką usługę wykonuje autoryzowany serwis kas fiskalnych. Po fiskalizacji najpóźniej w ciągu 7 dni należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego druk "Powiadomienie Podatnika o Miejscu Instalacji Kasy". Następnie urząd skarbowy nada nam tzw. numer ewidencyjny, który nanosimy trwale w widocznym miejscu na kasie.


Publikacja: 2013.03.29 18:06 Aktualizacja: 2013.03.29 18:28

Źródło: Biuro Ministra Autor: Biuro Ministra

Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca kas fiskalnych i paragonów


W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiany w przepisach rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. Mogą one nadal być wykorzystywane aż do czasu ich zużycia. Podatnik powinien natomiast dysponować kasą rejestrującą, w szczególności posiadającą wystarczającą pamięć, odpowiednią do profilu prowadzonej przez niego działalności co nie jest nowym wymogiem. Wymóg umieszczania NIP nabywcy (na jego żądanie) na paragonie będzie dotyczył tylko kas, które umożliwiają taką funkcję. Przepisy nowego rozporządzenia doprecyzowują także konieczność zamieszczenia na paragonie nazwy towaru, tak aby był on jednoznacznie identyfikowalny. Sposób „jednoznacznego" identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Oznacza to, że tak jak dotychczas, to od podatnika zależy, w jaki sposób dobierze on nazwę towaru lub usługi, tak aby jego klient mógł jednoznacznie zidentyfikować zakupiony towar lub usługę. Przepisy nie wykluczają przy tym - tak jak obecnie – stosowania skrótów, a dotychczasowa praktyka potwierdza, że podatnicy korzystają z tej możliwości. Jeżeli przykładowo podatnik dokonuje sprzedaży 5 gatunków jabłek i wszystkie są w jednakowej cenie, może on zaprogramować w kasie nazwę np. „jabłka". Natomiast jeżeli sprzedaje np. kilka gatunków jabłek, które mają różną cenę za kilogram, powinien oddzielnie je identyfikować np. nazwą lub ewentualnie nazwą skróconą gatunku. Rozporządzenie jedynie wskazuje, że z upływem 30 września 2013 r. podatnicy będą zobowiązani w pełni realizować przewidziany w przepisie wymóg wskazywania nazwy, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi. W tym kontekście pragniemy podkreślić, że nie jest prawdą, że obecnie akceptowane było prowadzenie ewidencji i stosowanie nazewnictwa bazującego np. na grupach towarowych w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług. Z uwagi jednak na niejednolitą praktykę stosowania wyżej opisanego wymogu przez podatników, MF doprecyzowało przepisy na potrzeby tych przedsiębiorców, którzy prowadzili ewidencję niepozwalającą na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług oraz przewidziało okres aż 6 miesięcy na dostosowanie się do obowiązujących zasad.


11.04.2013 Wydanie duplikatu książki

Informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku, wydanie duplikatu książki kasy musi być poprzedzone zgłoszeniem nabywcy do producenta kas rejestrujących.


01.04.2013 Nowe druki zgłoszenia kasy przez podatnika do urzędu skarbowego

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2013, zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, został zmieniony druk formularza "Zgłoszenie kasy przez podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego" a także wniosek o zmianę podmiotu prowadzącego serwis kas.


Kasy fiskalne Sieradz, Łask, Zduńska Wola
Adres: 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
(Budynek Politechniki Łódzkiej)
Tel: 504 077 281
Tel: 43 881 09 74