Zgodnie z ustawą.Od dnia 01.05.2019
weszły do obrotu kasy ONLINE.
Różnicę opisujemy obok.
Kasa ONLINE przekazuje do CRK dane zapisywane w swoich pamięciach.
Kasy ONLINE rejestrują kopie drukowanych dokumentów w wewnętrznej pamięci
Kasy ONLINE mają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania
Kasy ONLINE drukują papierowe paragony, emitując jednocześnie dokument elektroniczny, który może być wysłany na maila klienta jako tzw. e-paragon.
WAŻNE DATY Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.


Od 1 stycznia 2020 roku:

Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych; sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.


Od 1 lipca 2020 roku:

Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Od 1 stycznia 2021 roku: Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu. Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.* Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową. Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.* Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. *Nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE. iaculis eros. Pellentesque vehicula pharetra massa id efficitur.